Bàn ghế ăn

Kích thước: D180 cm x R90 cm
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: 1,2m hoặc 1,4m x 0,75m