Tủ đầu giường

Kích thước: (C66 x S42 x D54)cm
Kích thước: (C50 x S42 x D50)cm
Kích thước: (C50 x S42 x D50)cm