Bàn phấn

Kích thước: (C152 x S42 x D100)cm
Kích thước: (C75 x S42 x D80)cm
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: (C152 x S42 x D100)cm
Kích thước: (C152 x S42 x D100)cm