Bàn thờ treo

Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: D107cm  x R48cm
Kích thước: D107cm  x R48cm
Kích thước: D107cm  x R48cm
Kích thước: D107cm  x R48cm