Phòng thờ

Bàn thờ

Kích thước: C154cm x R127cm x S48cm
Kích thước: C154cm x R127cm x S48cm
Kích thước: C154cm x R127cm x S48cm
Kích thước: C127cm x D197cm x R81cm
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn

Bàn thờ treo

Kích thước: D107cm x R48cm
Kích thước: D107cm x R48cm
Kích thước: D107cm x R48cm
Kích thước: D107cm x R48cm
Kích thước: Tùy chọn

Vách ngăn cnc

Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn