Nội thất

Phòng bếp

Kích thước: 1,2m hoặc 1,4m x 0,75m
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: D180 cm x R90 cm

Bàn ghế ăn

Kích thước: 1,2m hoặc 1,4m x 0,75m
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: D180 cm x R90 cm

Phòng khách

Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn

Bàn trà

Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: C40cm x R70cm
Kích thước: Tùy chọn

Kệ tivi

Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn

Sofa

Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn

Tủ giày

Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn

Tủ rượu

Kích thước: (D100 x S40 x C187,5)cm
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn

Tủ trang trí

Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn

Vách ngăn

Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn

Phòng ngủ

Kích thước: (D192 x S59 X C217)m
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: (C50 x S42 x D50)cm
Kích thước: (D192 x S59 X C217)m
Kích thước: (C50 x S42 x D50)cm

Bàn phấn

Kích thước: (C152 x S42 x D100)cm
Kích thước: (C152 x S42 x D100)cm
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: (C75 x S42 x D80)cm
Kích thước: (C152 x S42 x D100)cm

Giường ngủ

Kích thước: 1,6m hoặc 1,8m x 2m
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: 1,6m hoặc 1,8m x 2m
Kích thước: 1,6m hoặc 1,8m x 2m
Kích thước: 1,6m hoặc 1,8m x 2m
Kích thước: 1,6m hoặc 1,8m x 2m

Tủ đầu giường

Kích thước: (C50 x S42 x D50)cm
Kích thước: (C50 x S42 x D50)cm
Kích thước: (C66 x S42 x D54)cm

Tủ quần áo

Kích thước: (D192 x S59 X C217)m
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: (D192 x S59 X C217)m
Kích thước: Tùy chọn

Tủ tivi

Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn

Phòng thờ

Kích thước: C154cm x R127cm x S48cm
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: C154cm x R127cm x S48cm
Kích thước: D107cm  x R48cm
Kích thước: C154cm x R127cm x S48cm
Kích thước: D107cm  x R48cm

Bàn thờ

Kích thước: C154cm x R127cm x S48cm
Kích thước: C154cm x R127cm x S48cm
Kích thước: C154cm x R127cm x S48cm
Kích thước: C127cm x D197cm x R81cm
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn

Bàn thờ treo

Kích thước: D107cm  x R48cm
Kích thước: D107cm  x R48cm
Kích thước: D107cm  x R48cm
Kích thước: D107cm  x R48cm
Kích thước: Tùy chọn

Vách ngăn cnc

Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: Tùy chọn

Phòng trẻ em

Kích thước: (D120 x R51 x C120)cm
Kích thước: D2m4 x R2m3 x C1m8
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: D2m4 x R2m3 x C1m8
Kích thước: (D120 x S56 x C153)cm
Kích thước: D2m4 x R2m3 x C1m8

Bàn học

Kích thước: (D120 x R51 x C120)cm
Kích thước: Tùy chọn
Kích thước: (D120 x S56 x C153)cm
Kích thước: Tùy chọn

Giường tầng cho bé gái

Kích thước: D2m4 x R2m3 x C1m8
Kích thước: D2m4 x R2m3 x C1m8
Kích thước: D2m4 x R2m3 x C1m8
Kích thước: D2m4 x R2m3 x C1m8
Kích thước: D2m4 x R2m3 x C1m8
Kích thước: D2m4 x R2m3 x C1m8

Giường tầng cho bé trai

Kích thước: D2m4 x R2m3 x C1m8
Kích thước: D2m4 x R2m3 x C1m8
Kích thước: D2m4 x R2m3 x C1m8
Kích thước: D2m4 x R2m3 x C1m8
Kích thước: D2m4 x R2m3 x C1m8
Kích thước: D2m4 x R2m3 x C1m8