giá bát cố định 3 tầng

Kích thước: 600mm, 700mm, 800mm, 900mm