giá bát inox

Kích thước: 600mm, 700mm, 800mm, 900mm
Kích thước: 600mm, 700mm, 800mm, 900mm