giá inox

Kích thước: 2,4,6 tầng
Kích thước: 710mm
Kích thước: 800mm
Kích thước: 900mm
Kích thước: 450mm
Kích thước: 600, 700, 800, 900mm
Kích thước: 200, 250, 300, 350, 400mm