giường ngủ gỗ công nghiệp

Kích thước: 1,6m hoặc 1,8m x 2m