phụ kiện tủ dưới

Kích thước: 2,4,6 tầng
Kích thước: 710mm