Tay nâng tủ bếp

Kích thước: 700mm, 800mm, 900mm
Kích thước: 245mm